ΖΕΙ εκεί μέσα

Είναι εσωτερική υπόθεση. Ο,τι θυμάμαι είναι δικό μου. Ολόδικό μου. Δεν θέλω να γράψω λέξη γι αυτό…

Σχόλια