Αύγουστος ήτανε...


...δεν ήτανε θαρρώ, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι Σταυροφόροι.

Σχόλια