Επιλογές από την πρόσφατη μπλογκο-γραφία:Από το «Το Παρελθόν είναι μια Ξένη Χώρα»: Εμείς τα Μέσα
Απο τον «Χοιροβοσκό»: …Ολόκληρο το XOIROVOSKOS!!!
Απο το «Greek Psycho's Blog»: το Poetic Terrorism - Art as crime; crime as art.
Από τους «Sraosha - Rakasha »: το Portrait of a lady... και το Ατελής έπαινος Δημήτρη Παπαϊωάννου
Και ακόμη: το periglwssio και το Its All Greek to Me

Σχόλια