Νομάδες (minima 010)

Οσα περισσότερα βιβλία διάβαζα

Τόσο περισσότερα καταλάβαινα

Ότι οι νομάδες υπήρξαν

Η κινητήρια δύναμη της ιστορίας

Bruce Chatwin

Σχόλια