Η αλήθεια

"Η αλήθεια βρίσκεται πάντα δίπλα από εκεί που νομίζουμε οτι την βλέπουμε"

δικό μου

Σχόλια