Αναρτήσεις

Η άγνοια

Τι εννοούσε ο Παύλος Τσίμας

Και μετά;

Να σκεφτούμε τις εξεγέρσεις του ’68 σε συνάφεια με τις μεταπολεμικές συνθήκες ευμάρειας και τυποποίησης της ζωής

Από τον Καρλ Μαρξ στον Τομά Πικετί

Ποιος ήταν ο Χρήστος ο Αράπης ή Μοναστηριώτης