Τα παιδιά κάτω στον κάμπο...

Artist Amir Schiby created this in tribute 2 Mohammed, Ahed, Zakaria and Mohammed Bakr. 4 boys killed on beach

Σχόλια