Πρώτη «συνάντηση τροφής» των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης

Το Σαββατοκύριακο 29-30 Μαρτίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 82 συλλογικότητες και πρωτοβουλίες συναντιούνται για να ανταλλάξουν εμπειρίες, να συντονίσουν τα βήματά τους. Δείτε το σχετικό βίντεο που εξηγεί τι και πώς θα συμβεί, σημειώστε το αναλυτικό πρόγραμμα.

Δεκάδες αυτο-οργανωμένες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεταιριστικά εγχειρήματα, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε όλη τη χώρα, από τα χωράφια μέχρι τις γειτονιές των πόλεων. Αντιστέκονται στη μετατροπή της κοινωνίας σε «παράπλευρη απώλεια» των μνημονιακών πολιτικών και στην, πρωτοφανή για περίοδο ειρήνης, ανθρωπιστική κρίση.
Το Σαββατοκύριακο 29-30 Μαρτίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 82 συλλογικότητες και πρωτοβουλίες συναντιούνται για να ανταλλάξουν εμπειρίες, να συντονίσουν τα βήματά τους. Γι’ αυτό το διήμερο και τις γενικότερες δράσεις των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης μίλησε στο φακό του left ο Χρήστος Γιοβανόπουλος εκ μέρους της «Αλληλεγγύης για όλους».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλα εργαστήρια προκειμένου να ανταποκριθεί, όσο μπορεί, στον πλούτο θεμάτων και ιδεών που προέκυψαν στις συναντήσεις προετοιμασίας. Οι βασικοί άξονες προβληματισμού και τα συμπεράσματα κάθε εργαστηρίου θα παρουσιαστούν την Κυριακή στην τελευταία καταληκτική συνάντηση, ώστε να αποτελέσουν κοινό κτήμα, αλλά και να αποτελέσουν οδηγό για τα επόμενα βήματά του κινήματος αλληλεγγύης.
Σάββατο 29 Μαρτίου
14.00 – 15.00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Καλή μας όρεξη
(αμφ. Σίδερη) Ενημέρωση για το πρόγραμμα και τον τρόπο που θα κυλήσουν οι συζητήσεις μας.
15.15 – 17.45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1: Η αλληλεγγύη δεν σερβίρεται στο πιάτο
Αιθ. Α Συνάντηση δομών ενίσχυσης νοικοκυριών με τρόφιμα και κοινωνικών κου
(κάτω από ζινών. Ανταλλάσουμε εμπειρίες και ιδέες που αφορούν:
αμφ. Σίδερη) α. πρακτικές εξασφάλισης και αύξησης των τροφίμων που συγκεντρώνουμε
β. ενεργοποίηση του κόσμου και μεθόδους για την αύξηση της συμμετοχής του
15.15 – 17.45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2: Οι Χωρίς Μεσάζοντες, οι νόμοι των χορτάτων και το μέλλον
(αμφ. Σίδερη) Συνάντηση κινημάτων Χωρίς Μεσάζοντες και παραγωγών. Συζητάμε:
α. κοινές πρακτικές δομών, παραγωγών και αγοραστών για την αντιμετώπιση
των επιθέσεων και την προστασία των διανομών
β. ανταλλάσουμε απόψεις και συνδιαμορφώνουμε πρακτικές καλύτερης ορ-
γάνωσης και συντονισμού του κινήματος Χ-Μ
15.15 – 17.45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3: Οι συνεταιριστές… σε νέες περιπέτειες
Αιθ. Γ Συνάντηση κοινωνικών συνεταιρισμών τροφής. Συζητάμε για τις:
(κάτω από α. δυνατότητες οριζόντιας συνεργασίας και οργάνωσης μεταξύ συνεταιρι-
αμφ. Σίδερη) στικών εγχειρημάτων
β. βασικές αρχές και κριτήρια συνεργασίας με τους παραγωγούς
γ. δυνατότητες παρέμβασης στο σχεδιασμό της παραγωγής- συμβολαιική
καλλιέργεια κ.λπ.
18.15 – 20.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 4: Η αλληλεγγύη δεν βρίσκεται στα ράφια
(αμφ. Σίδερη) Συνάντηση δομών ενίσχυσης νοικοκυριών με τρόφιμα, κοινωνικών κουζι-
νών, συλλογικών αγρών, συνεταιριστικών καταναλωτικών και παραγωγικών
δομών. Συζητάμε:
α. καλύτερους τρόπους δικτύωσης και αμοιβαίων συνεργασιών μεταξύ δο-
μών αλληλεγγύης και πηγών τροφής
β. τρόπους οργάνωσης, δικτύωσης και συντονισμού των δικτύων ενίσχυσης
σε τροφή.
18.15 – 20.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 5: Καλωσήρθατε στο Agrotopia
Αιθ. Α Παρουσίαση του ενιαίου ιστότοπου παραγωγών, δομών Χ-Μ και κατανα-
(κάτω από λωτών Agrotopia. Ένα δικτυακό εργαλείο για την χωρίς μεσάζοντες επικοι-
αμφ. Σίδερη) νωνία, συμμετοχή και οργάνωση του κινήματος Χ-Μ, από όλους για όλους.
20.30 Θα φάμε, θα πιούμε και…
Φαγητό από τις κοινωνικές κουζίνες με αλληλέγγυα προϊόντα, γαρνιρισμέ-
να με μουσική, ποτάκι και κους – κους.
Κυριακή 30 Μαρτίου
10.00 – 12.30 “Η ισχύς εν τη ενώσει” – Συνδαιτημόνες και Συνέταιροι
(αμφ. Σίδερη) Συνάντηση συνεταιρισμών τροφής, δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλη-
λέγγυων παραγωγών, συλλογικών αγρών, κινημάτων Χ–Μ.
Μοιραζόμαστε την εμπειρία συνεταιριστικών παντοπωλείων και κατανα-
λωτικών συνεταιρισμών. Συζητάμε για τις δυνατότητες και τις προϋποθέ-
σεις οργάνωσης των δικτύων παραγωγών – καταναλωτών και της αδιαμε-
σολάβητης διακίνησης προϊόντων σε μια συνεταιριστική λογική.
Επανεφευρίσκουμε μορφές και πρακτικές με βάση την εμπειρία μας και το
δίπτυχο δίκαιη τιμή και ποιοτική τροφή για όλες και όλους.
13.00 – 15.00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Συν-μαζεύουμε και μαγειρεύουμε για αύριο
(αμφ. Σίδερη) Παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα, τους προβληματισμούς και τις ιδέες
που συζητήθηκαν στα εργαστήρια μας και συνδιαμορφώνουμε το μήνυμα
της συνάντησης.
Συγχρονίζουμε τα βήματά μας ανοίγοντας καινούργια μονοπάτια.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων...

7,5 μονάδες μπροστά το ΠΑΣΟΚ...