Ποιος ουρανός; Και ποιο ποτάμι;

...να αγκαλιάσει αυτές τις ψυχές;

Ποιος θα το περιγράψει... ποιος θα τολμήσει να το γράψει με περισσότερες λέξεις... ποιος θα αντέξει;

Η ροή του χρόνου σταματάει...

Τα κεφάλια κάτω. Τα μάτια στη γη.
Ενός αιώνα σιγή!

Αχνα μη βγάλεις! Τσιμουδιά!

Σχόλια