Τελείωσαν τα ψέμματα...

...οι προθεσμίες
...τα μισά λόγια
...οι αοριστίες
...οι αναμονές
...οι μάταιες ελπίδες
...τα ανεκπλήρωτα όνειρα

Σχόλια