Δεν φτάνει πια με αυτά τα ανέκδοτα;

Αρκετά δεν κατέστρεψαν τις πόλεις και τα μυαλά μας;

Κόψτε τους το δρόμο!

Σχόλια