Οταν καταδικάζουμε...

Τη Δύση...
Τη Δημοκρατία...
Τη Βουλή...
Την Πολιτική...
Την Πολιτεία...

(και πολλά άλλα!)


Δεν τα καταδικάζουμε γι αυτό που θα μπορούσαν να ΕΙΝΑΙ!
Αλλά γι αυτά, που ενώ μπορούσαν, ΔΕΝ είναι!

Το έχετε σκεφτεί ποτέ;

Σχόλια