Σ' αυτό το διαζύγιο...

...ακουμπά η Ελλάδα!

Σχόλια