Προς ΣΥΝ. Ενταύθα


Πολιτική πρόταση:

Με έκτακτο συνέδριο!
Και γρήγορα, πριν τραπεζωθούν και πάλι!

Σχόλια