Οποιος μπορεί, όσο μπορεί...


Photograph: Eduardo Munoz/Reuters

Δωρεές γίνονται δεκτές στο λογαριασμό 169/480021-48 της Εθνικής Τράπεζας.
Περισσότερα εδώ:
http://www.unicef.gr/emergncs/em_haiti.php

Σχόλια