Αλλο από την ΟΡΓΗ δεν έχουμε όπλο...

...σ' αυτόν τον πόλεμο

Σχόλια