Οχι άλλο θέαμα για τα κανάλια

Παλιά λέγαμε:

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ

Σχόλια