Και μετά τις εκλογές, τι;

Ας το συζητήσουμε εδώ: Προεκλογικές σκέψεις...