Κι αφού οι πολιτικοί διέφθειραν την κοινωνία…

…τώρα η κοινωνία διαφθείρει τους πολιτικούς και αρνείται την πολιτική!

Σχόλια