Στα 18 εγκεφαλικά...

...θα μάθει να στέλνει και e-mail!

Πρόοδος!

Σχόλια