Το θυμάσαι αυτό, έτσι δεν είναι;

Πρώτα σε αγνοούν
Μετά σε κοροϊδεύουν.
Υστερα σε πολεμούν.
Και μετά νικάς!


Γκάντι

Σχόλια