Η Κρίση στα ΜΜΕ (κουταμάρες!) 1

>Η κουλαμάρα της Ημέρας: ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ Μπαίνει και στο ίντερνετ;

Το δρόμο της υποχρεωτικής καταβολής αγγελιοσήμου από τους υπόχρεους για την προβολή τους στο ίντερνετ δείχνει ο νομικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) Τάσος Πετρόπουλος.

Η γνωμοδότηση δόθηκε από τον νομικό σύμβουλο στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει η ΠΟΕΣΥ εάν η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει την καταβολή αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων και των δημοσιεύσεων που καταχωρούνται στα μέσα ενημέρωσης του διαδικτύου (ενημερωτικές ιστοσελίδες, iptv κτλ.) Εν τω μεταξύ, η ΠΟΕΣΥ έχει συγκροτήσει επιτροπή για τη μελέτη και την παρακολούθηση των εξελίξεων στα διαδικτυακά μέσα, ώστε να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της προεργασίας για το νέο καταστατικό και της ραγδαίας μεταβολής του τοπίου στα ελληνικά ΜΜΕ, που παίρνουν πλέον ψηφιακό χαρακτήρα. Η ΠΟΕΣΥ δηλώνει ότι θα συνεχίσει μαζί με τις ενώσεις μέλη της και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ να δίνει την καθημερινή μάχη ωσότου το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ξεκινήσει να εισπράττει το αγγελιόσημο, όπως σαφέστατα προβλέπουν οι νόμοι του κράτους, και οι απασχολούμενοι στα new media εγγραφούν στο φορέα ασφάλισης των δημοσιογράφων και γίνουν μέλη της οικείας ένωσης.
Με βάση τη γνωμοδότηση, με τον όρο New Media νοούνται “οι οικείοι ηλεκτρονικοί τόποι που εμφανίζονται και λειτουργούν ήδη στο δικτυακό χώρο και που αποβλέπουν στην παροχή ειδήσεων και πληροφοριών ενημέρωσης στο ευρύ κοινό”.


Ανοησίες!
Ανοησίες!
Ανοησίες!

Επικίνδυνες Ανοησίες!

Σχόλια