Η πρώτη κινούμενη εικόνα στην ιστορίαEdison Kinetoscopic Record of a Sneeze, Jan. 7, 1894

Σχόλια