Δημοσιογραφία: Εκπαίδευση, Πηγές, Ιδέες...

Knight Digital Media Center


Available tutorials: Video, Audio, Photography, Web design, Flash, Multimedia storytelling, Mashups; Cost: free




J-Learning


Available tutorials: Web design, Video, Audio, Graphic Design, SWiSHmax, Blogging, Photography, Databases; Cost: free




News University


Available tutorials: Assorted journalism fundamentals, as well as multimedia storytelling and social networking




Teaching Online Journalism/Mindy McAdams


Available tutorials: A wide variety, including online tools and multimedia software; Cost: free




Media College


Available tutorials: Video, Audio, Photography, Graphic design, Web design, Various software (Flash, Photoshop, etc.); Cost: free




lynda.com


Available tutorials: Pretty much everything under the sun, from software to online tools; Cost: $25 monthly/$250 annual membership




BBC Training & Development


Available tutorials: HTML, Dreamweaver, Flash, Photoshop, Audio editing and recording and more; Cost: Varies




tutsearch


Search hand-picked tutorial sites
Available tutorials: Photoshop, CSS, Illustrator, Flash, JQuery, Web design; Cost: Free




Common Craft


A series of short explanatory videos that focused on making complex technical concepts ideas easier to understand. Covers everything from wikis to RSS to social media to social bookmarking





Tutorial Today


Available tutorials: Photoshop, Flash, CSS, HTML, Javascript, PHP and more; Cost: free





Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ολα τα Μνημόνια σε πίνακες

Περί Σαββόπουλου, προσωπικά...

Ο Αρχιδάμπουρας