Εκεί ψηλά στο Χολομώντα...

...υπάρχει ένα νέο ιστολόγιο με σχόλια, ειδήσεις, παρασκήνια και πολλά σκίτσα από τη Χαλκιδική!

Καλή αρχή και δυνατούς ανέμους!


http://www.cholomontas.blogspot.com/

Σχόλια