Η Ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στον Εμφύλιο Πόλεμο 1946 - 1949

 • Βαθμός πληροφόρησης για τον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Ενδιαφέρον για την ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου
 • Γνώμη για το ρόλο του σχολικού μηχανισμού, στην ενημέρωση
 • Εξωσχολικές πηγές ενημέρωσης, σχετικά με τον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Περιοχή που υπέστη τα μεγαλύτερα πλήγματα από τον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Αναγνωρισιμότητα των σημαντικότερων προσώπων του Εμφυλίου Πολέμου
 • Δημοτικότητα σημαντικών προσώπων του Εμφυλίου
 • Γνώμη για την ευθύνη του Εμφυλίου Πολέμου
 • Ευθύνη των ξένων χωρών για τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο
 • Γνώμη για τη δυνατότητα αποτροπής του Εμφυλίου Πολέμου
 • Αναγνωρισιμότητα του “Παιδομαζώματος”
 • Γνώμη για το “Παιδομάζωμα”
 • Γνώμη για τις ακρότητες στον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Γνώμη για την έκβαση του Εμφυλίου
 • Γνώμη για τις συνέπειες του Εμφυλίου
 • Γνώμη για τη σχέση των σημερινών πολιτικών κομμάτων με τον Εμφύλιο
 • Ταύτιση με την παράταξη του Εμφυλίου
 • Ύπαρξη θυμάτων του Εμφυλίου στην οικογένεια
Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις

 • Ο εμφύλιος σήμερα - Οι αντιλήψεις της σύγχρονης ελληνικής κοινής γνώμης, για την περίοδο 1946-1949
  Ελληνική ιστορία και έρευνες κοινής γνώμης
  Στη διεθνή πρακτική, η ιστορία έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο ερευνών κοινής γνώμης. Αντίστοιχες έρευνες είναι δημοφιλείς και εμφανίζονται, τακτικά, στα Μέσα Ενημέρωσης. Παράλληλα, η αξιολόγηση, από το κοινό, των ιστορικών γεγονότων και του ρόλου των προσώπων, στη συγκρότηση του «εθνικού παρελθόντος», συνιστούν μια ευρύτατα διαδεδομένη επιστημονική και δημοσιογραφική πρακτική. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, αν και το ειδικό βάρος της δημόσιας συζήτησης για την ιστορία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, οι συλλογικές στάσεις και αντιλήψεις, απέναντι στην εγχώρια ιστορία δεν έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα, συστηματικά, αντικείμενο εμπειρικής ποσοτικής διερεύνησης. Διαβάστε περισσότερα

Δείτε ακόμη

Σχόλια