ΣΥΝ/Θέσεις/09

Περί των προτάσεων του ΣΥΝ...

http://syn09.wordpress.com/


Η παρούσα πρωτοβουλία γίνεται στα πλαίσια του διαρκούς συνεδρίου του ΣΥΝ, και είναι μια πρώτη προσπάθεια να ανοίξουμε στο διαδίκτυο την συζήτηση σχετικά με τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΥΝ, όπως διατυπώθηκαν πρόσφατα μέσα στο κόμμα για να αποτελέσουν την συμβολή του ΣΥΝ στο Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Επιδιώκουμε να ενημερώνουμε τόσο για το συνέδριο το ίδιο, όσο και για τις εξελίξεις σχετικά με την διαδικασία παραγωγής και αποτύπωσης των συνολικών θέσεων και προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις σχετικές συζητήσεις μέσα στον ΣΥΝ.

Στην πορεία θα σας ανακοινώνουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες και θα δημοσιεύουμε υλικό κάθε μορφής που σχετίζεται με το Συνέδριο και με την προγραμματική συζήτηση.

Η επιτροπή διαδικτύου του ΣΥΝ


Σχόλια