Λέγοντας-εξοφλούμε τις αισθήσεις ή...

...προδίδουμε μονάχα;

Ν. Καρούζος

Σχόλια