Λίγος, θλιβερός και επικίνδυνος.


>Θλιβερός, λίγος και επικίνδυνος ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των σκανδάλων και της καταστολής

Σχόλια