Μόλις διάβασα...

...το πιο άρες-μάρες-κουκουνάρες κείμενο για τα blogs!

Η blogοσκόπηση ως ανώτατο στάδιο της ομφαλοσκόπησης και αμέσως προηγούμενο βήμα της κολονοσκόπησης!

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου