Λε-λε-λευτεριά στο GreekTVSubS


Χιλιάδες Blogger διαδηλώνουν για το δικαίωμα σε Ελεύθερους Υπότιτλους ταινιών!
(ή όπως έλεγε ο θείος Λάμαχος: "Αλόγο κλάνει στο φασουλή το χάνι!")

Μερικές φορές λες πως αυτή η κρίση με την απίστευτη φτώχεια που θα φέρει ίσως μας ξαναβάλει τα μυαλά εντός του κρανίου!

Σχόλια