Οποιος δεν γνωρίζει την Ιστορία...

...είναι καταδικασμένος να την επαναλαμβάνει.
Τζωρτζ Σανταγιάνα

Σχόλια