Δύο φωτογραφίες - 80 χρόνια - Στο ίδιο έργο θεατές


Τότε

και

Τωρα

Σχόλια