"Σήμερα, καταδικάστηκε ο κοινοβουλευτισμός”

Αν ΑΥΤΟΣ είναι ο κοινοβουλευτισμός, πότε με το καλό η εκτέλεση;

Σχόλια