Φεύγουν ένας-ένας, σε τεύχη…


Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Συλλογή της ΝτιΑγκοστίνι είναι!
Ή σαν κι εκείνο το ανέκδοτο με τον λεπρό κατάδικο («Τι έγινε φίλε; Βλέπω την κάνεις σιγά σιγά!»).

"Αυτό εδώ είναι, κύριοι, το σατανικό σχέδιο της πολιτικής μου εξόντωσης!"

Σχόλια