Ο "μαγικός" αριθμός "700"

Η "Γενιά των 700 ευρώ"

και...

...η επιδοτούμενη "οικονομία των 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων"

Σχόλια