Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων...


...είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα τη Σύρο και παραρτήματα στην Άνδρο και τη Νάξο. Υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό δημόσιο, τα οποία αφορούν στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση. Παράλληλα, συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα φορέων που υλοποιούν κοινωνικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρύθηκε το 2001 από:
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
το Δήμο Ερμούπολης
το Δήμο Μυκόνου
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
το Ενιαίο Κ.Ε.Κ. Νομού Κυκλάδων

Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων
Διεύθυνση: Νικηφόρου Μανδηλαρά 11, Ερμούπολη, Τ.Κ. 84100, Σύρος
Τηλέφωνο: +30 2281.0.85379/ 2281.0 85354-6, Fax: +30 2281.0. 85357
E- mail: polydynamo@ncyclades.gr
Website: www.ncyclades.gr

Παράρτημα Νάξου
Διεύθυνση: Λύκειο Χαλκείου Νάξου, Δήμος Δρυμαλίας, Τ.Κ. 84302, Νάξος
Τηλέφωνο: +30 2285.0.31955, Fax: +30 2285.0. 26678

Παράρτημα Άνδρου
Διεύθυνση: Κοχύλου, Δήμος Κορθίου, Τ.Κ. 84502, Άνδρος
Τηλέφωνο και Fax : +30 2282.0.61047

Ποιος είναι ο σκοπός του;

Σκοπός του Πολυδύναμου Κέντρου είναι η διαμόρφωση μιας τοπικής κοινωνικής πραγματικότητας χωρίς διακρίσεις μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων που αφορούν στην κοινωνική μέριμνα, της προώθησης των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, και γενικότερα μέσω της πληροφόρησης και στήριξης για την ένταξη και επανένταξη ανέργων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας.

Τι παρέχει;

Ο φορέας δραστηριοποιείται στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται:
• Επαγγελματικός προσανατολισμός και διαμόρφωση επαγγελματικού/επιχειρηματικού σχεδίου.
• Ατομική ψυχοκοινωνική στήριξη για τη διαχείριση των προβλημάτων που επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία.
• Στήριξη Α.ΜΕ.Α..
• Εκμάθηση τεχνικών εύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, αυθόρμητη υποψηφιότητα, συνέντευξη επιλογής) .
• Πληροφόρηση σχετικά με επιδοτούμενες και μη ευκαιρίες κατάρτισης, απασχόλησης και αυταπασχόλησης .
• Δικτύωση με την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την ενδυνάμωση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
• Παραγωγή επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και για την προώθηση της κοινωνικής δράσης.-----------------------------------------------------------------------------------------

Polydynamo Centre of Social Intervention of Cyclades is a non profit organization based in Syros Island, with two branches in Naxos and Andros.
It operates at local national and international level, materialising action programs financed by the European Union and the Greek State, concerning social and economic integration, fighting exclusion and promoting equal opportunities.
It was founded in 2001 by:
The Self-government of Cyclades
The Municipality of Hermoupolis
The Municipality of Mykonos
The Aegean University
The Unified Vocational Training Centre of Cyclades

Polydynamo Centre of Social Intervention of Cyclades
Address: 11 Nikiforou Mandilara Str., Hermoupolis, Syros, Postal Code 84100, Greece
Telephone: +30 2281.0.85379, Fax: +30 2281.0. 85357
E- mail: polydynamo@ncyclades.gr
Website: www.ncyclades.gr

Naxos Branch
Address: Drymalia, Naxos, Postal Code 84302, Greece
Telephone: +30 2285.0.31955, Fax: +30 2285.0. 26678

Andros Branch
Address: Korthi, Andros, Postal Code 84502, Greece
Telephone and Fax: +30 2282.0.61047

Our Aim

To facilitate the interaction of groups, to develop innovative approaches for the integration and rehabilitation of unemployed and vulnerable social groups, to provide counselling and guidance and to promote cultural activities.

Polydynamo provides

• Vocational counselling , professional orientation and business plan development
• Individual psychological and social support for the professional career
• Support of disabled people.
• Job-research techniques (CV, cover letters, interviews).
• Information and support regarding European initiatives and National projects, training courses and grants.
• Networking with the local society, the business world and social institutions for the economical and social development of the region.
• Training and informative material concerning the access to the labour market and the promotion of citizenship.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

7,5 μονάδες μπροστά το ΠΑΣΟΚ...