10 Πολιτικά Βιβλία: #7 Ιέρων ή τυραννικός


Περί τυραννίας
Ιέρων ή τυραννικός: Περί τυραννίδος: Τυραννία και σοφία

Συγγραφέας: Ξενοφών ο Αθηναίος,

Σχόλια