Οταν ο Σουλτάνος έσφαξε τον Αρχηιμάμη του

Του φευγάτου η μάνα δεν έβαλε τα κλάματα


από την καλύβα ψηλά στο βουνό

Σχόλια