Το γλωσσικό κουτί

«Γράφω σημαίνει εναποθέτω όλες μου τις ελπίδες στη λογοτεχνία, γνωρίζοντας από την αρχή ότι, σε κάποιο κρίσιμο σημείο, ακόμα και αυτή θα αποδειχτεί ανεπαρκής. Οι λέξεις είναι άγνωστο ώς ποιο σημείο μπορούν να καταδείξουν έναν κάποιο δρόμο μέσα στον κόσμο. Είναι αναπόφευκτο κάποτε να χαθεί ακόμα και η ίδια η ύπαρξη ή ο χρόνος. Τότε απομένουν εκείνα τα πράγματα για τα οποία αδυνατώ να μιλήσω. Δεν μπορώ όμως και να τα αποφύγω. Είμαι καταδικασμένος να στοχάζομαι για πάντα στη σκιά τους».

Χρυσόπουλος, Χρήστος

Αθήνα 01/11/06
Εκδόσεις Καστανιώτη

Σχόλια