Ένα Κράτος…


…που δεν μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο του ως κράτος…

…είναι καλύτερα να καταλυθεί!

Ένα Πανεπιστήμιο που δεν επιτελεί το ρόλο του ως Πανεπιστήμιο καλύτερα να καεί!» Ζαν Πολ Σαρτρ)


"Smash! Break! Destroy!" (Lenin)
http://www.historylearningsite.co.uk/fileadmin/historyLearningSite/rosa.jpg

Rosa Luxemburg


Rosa Luxemburg Library

What are the Leaders Doing?

The revolution says
The revolution says "I was, I am, I will be." (Rosa Luxemburg)


Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου