«Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου: ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!!!