Όπως όταν σου μιλάνε για «καλύτερο μέλλον»…


…ήδη ζεσταίνουν τις μηχανές των βομβαρδιστικών τους…

…έτσι όταν σου λένε και για «μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού»…

…έχουν ήδη λεηλατήσει το ταμείο σου (με ομόλογα)!!!

Σχόλια