Αυτοί που έφθειραν...

...ως σήμερα πολιτεύματα βασίστηκαν στην αδιαφορία και στην ανοχή της κοινής γνώμης!

Σχόλια