Τώρα μάλιστα!

Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου
γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμή για σπιθαμή
Κ.Γ.

Σχόλια