Εταιρεία ΔολοφόνωνIn Iraq, private contractors outnumber US troops
Blackwater USA seemed above law
Where Military Rules Don't Apply

Η Blackwater αναλαμβάνει εκ νέου την ασφάλεια των Αμερικανών διπλωματών στο Ιράκ

Σχόλια