Συμπεράσματα Εκλογών 2

Η Νέα Δημοκρατία χάνει πάνω 4 μονάδες (σχεδόν το 10% των ποσοστών της)

Σχόλια