Μαύρες Σκέψεις, Μαύρων Ημερών


Γράφουμε... Ξυπνάμε... ΔΕΝ σταματάμε!- Ασύμμετρες απειλές I
- Ασύμμετρες απειλές II
- Ασύμμετρες απειλές III
- Ασύμμετρες απειλές IV
- Ασύμμετρες απειλές V (!!!!!)

-------------------------------------------------


ΕΧΕΙ σκεφτεί κανείς ότι οι θεωρίες συνωμοσίας και οι «ασύμμετρες απειλές» θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν ακόμη και σε Εμφύλιο;


ΕΧΟΥΜΕ σκεφτεί ΠΟΥ μας ΠΑΝΕ;

http://www.cineek.gr/spaw/images/lib1/21apriliou.jpg


ΕΧΟΥΜΕ σκεφτεί οτι οι ΦΩΤΙΕΣ φέρνουν ΧΟΥΝΤΕΣ;


http://admin.typos.com.cy/media/headline_image/Reportaz3/re_21apr.jpg

ΘΥΜΑΣΑΙ ή ΚΟΙΜΑΣΑΙ;"...Κατέστη όμως αύτη απαραίτητος όταν όλοι - ο Ανώτατος Άρχων, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι παράγοντες του τόπου - μουδιασμένοι, ηρνούντο να αναλάβουν τας ευθύνας αντιμετωπίσεως της καταστάσεως η οποία είχε δημιουργηθεί και η οποία ωδήγει την χώραν προς τον κρημνόν του εμφυλίου πολέμου.

Δύναμαι σήμερον να διακηρύξω, με απόλυτον πεποίθησιν, ότι παρ’ όλας τας αντιξοότητας, επράξαμεν παν το δυνατόν προς την κατεύθυνσιν αυτήν και όσα επράξαμε αποτελούν σταθμόν εις την Ελληνικήν Ιστορίαν.

Δεν έλειψαν τα σφάλματα. Είναι όμως πολύ περισσότερα και ευρυτάτου φάσματος τα επιτεύγματα. Σήμερον αυτοί που μας διεδέχθησαν - όχι ιδία δυνάμει, αλλά διά παραχωρήσεως - μας αρνούνται τα πάντα.

Τεράστιαι προσπάθειαι κατεβλήθησαν διά την αναδιοργάνωσιν και την εκδημοκράτησιν της Παιδείας, η οποία τώρα παρέλυσε, διά την ενεργοποίησιν της διοικήσεως η οποία τώρα καθεύδει, διά την οργάνωσιν των κοινωνικών υπηρεσιών αι οποίαι τώρα αναρχούνται, διά την δημιουργίαν διπλής υποδομής: Υποδομής της οικονομικής αναπτύξεως με τα απαραίτητα έργα, και υποδομής της εθνικής αμύνης με τους ενδεδειγμένους εξοπλισμούς.

Αμφισβητούν οι αντίπαλοί μας - μεθύοντες από την ανέλπιστον δι’ αυτούς τύχην - και αυτήν ακόμη την οικονομικήν ανάπτυξιν την οποίαν επέτυχεν η Επανάστασις και την οποίαν εκαρπώθη ολόκληρον το Έθνος. Και αλλοπρόσαλλοι, όπως είναι, διακηρύσσουν, ταυτοχρόνως, ότι η Ελλάς είναι ήδη έτοιμη διά να ενταχθή εις την Κοινήν Αγοράν, ως ισότιμον μέλος.

Η δημοκρατία είχεν αποπνιγεί από τας αναθυμιάσεις ενός διεφθαρμένου κοινοβουλευτισμού κατά τας ομολογίας των ιδίων των εκπροσώπων του. Όλοι οι πολιτειακοί θεσμοί είχαν χρεωκοπήσει και ο αναπόφευκτος εμφύλιος πόλεμος προς τον οποίον εσυρόμεθα, θα κατέληγεν εις βεβαίαν επικράτησιν του κομμουνισμού που θα προσέθετε νέας εκατόμβας....

Ανήσυχοι διά τα μελανά νέφη τα οποία έχουν συσσωρευθεί εις τον ελληνικόν ουρανόν, απευθυνόμεθα προς τον Ελληνικόν Λαόν και τον καλούμεν εις συναγερμόν διά την υπεράσπισιν των τιθεμένων υπό αμφισβήτησιν απαραγράπτων δικαίων της Ελλάδος, διά την διάσωσιν του φιλελευθέρου αστικού καθεστώτος, το οποίον οδηγείται, βαθμιαίως, εις κατάπνιξιν των δημιουργηθέντων ήδη, λόγω κομματικής εμπαθείας σπερμάτων ενός νέου ολεθρίου διχασμού.

"Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τέως Πρόεδρος Δημοκρατίας
ΓΡΗΓΟΡΗ Α. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ο Μεγάλος Επαναστάτης

...........


ΕΧΟΥΝ σκεφτεί ότι η σημερινή ανακοίνωση για το ότι ο Ρουσόπουλος μπαίνει στη λίστα Επικρατείας αποτελεί ΥΒΡΗ!

http://www.pantazopoulos.gr/blog/wp-content/aris/rousopoulos.jpg

ΕΧΟΥΝ σκεφτεί ότι η Υβρις πληρώνεται ακριβά;

...

Η εικόνα “http://assets.in.gr/dGenesis/assets/Content5/Photo/826639_b.jpg” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.

ΕΧΟΥΝ σκεφτεί ΚΑΤΙ;;; Οτιδήποτε;;; Σκέφτονται;;;

Οι Εμπρηστές έχουν όνομα,έχουν ταυτότητα,τους γνωρίζουμε, 
τους ψηφίζουμε,

θα το συνειδητοποιήσουμε επιτέλους???


Η εικόνα “http://greece.flash.gr//_img/soon/image19082.jpg” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.

Σχόλια

  1. Και με την υγρασία θα σβήσουμε τις φωτιές... Είναι πραγματικά απίστευτοι και επικίνδυνοι για τον τόπο. Δεν αλλάζουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη.
    Και σοβαρές εναλλακτικές επίσης, ας το παραδεχτούμε, δεν υπάρχουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου