Ελα, διαλιέχτε! Διαλιέχτε!


Αυτόν;

http://www.e-grammes.gr/phplib/resize.php?src=/images2/1709.jpg&w=180


ή


Αυτόν;

http://assets.in.gr/dGenesis/assets/Content5/Photo/792566_b.jpg

Αυτόν;

http://www.smh.com.au/ffximage/2006/02/03/greekphones_narrowweb__300x381,0.jpg

ή

Αυτόν;

Η εικόνα “http://www.alevras.gr/assets/fotos/3.jpg” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.

Αυτήν;

ήΑυτήν;


Μήπως Αυτήν;


ή

Αυτήν;
--------------------------------------
--------------------------------------

Αυτόν;

http://www.mic.gr/dbimages/10541_1.JPG

ή

Αυτήν;

http://hitparade.ch/cdimages/vicky_leandros-apres_toi_s_3.jpg
Αυτόν;

Η εικόνα “http://www.meimarakis.gr/images/portrait.jpg” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.

ή

Αυτόν;

http://www.bbc.co.uk/greek/images/030702_laliotis300.jpg

....

....

....

....

Ελα! ΔιαλΙέχτε!

Σχόλια