Σήμερα είναι 1 Αυγούστου

Και αύριο 2 Αυγούστου!

Σαν ερπύστρια είναι αυτό το πράγμα!

Σχόλια